Interflex is een innovatieproject van de EU waarin Enexis Netbeheer en projectpartners TNO en ElaadNL participeren. De systemen en de lokale marktplaats worden gebouwd in samenwerking met de aggregators, Jedlix, Sympower en Croonwolter&dros. Hieronder een uitleg van iedere betrokken Nederlandse partner. Voor de andere Europese partners zie http://interflex-h2020.com/.

PROJECT PARTNERS

Kennis- en innovatiecentrum ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden voor Smart Charging: elektrische auto’s betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam opladen.

TNO is Nederlands grootste onderzoeksorganisatie en verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 2600 professionals van TNO, dagelijks aan. Dit doen we samen met partners en gericht op negen domeinen. Een van deze domeinen is Energie met ons motto ‘Versneld naar een duurzame energievoorziening’, vandaar dat wij ook partner zijn in het InterFlex project. 

In onze maatschappij is energie onmisbaar. Daarom werken wij aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor vandaag én voor de toekomst. De bedrijven binnen Enexis Groep zijn samen gedreven, snel en wendbaar. En zo kunnen we de maatschappelijke eisen en de uitdagingen in de energiewereld aan. Om een duurzame energievoorziening te realiseren, zetten wij onze energie op excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie.

ELAAD NL

TNO

ENEXIS GROEP

SUB CONTRACTORS

Sympower staat in voor een versnelde energietransitie als een Demand Response Aggregator. Zij biedt bedrijven en individuen de kans om moeiteloos bij te dragen aan een schoner en efficiënter energienet. Dat doet Sympower door slimmer energiegebruik op een unieke manier te faciliteren. Elektrische apparaten in zowel de residentiële sector als de industrie, worden in een online platform gebundeld die de 'flexibele' elektrische stroomcapaciteit aggregeert om als reservevermogen aan te bieden aan netbeheerders. Door de apparaten aan te zetten op een voor het elektriciteitsnet gunstiger moment, of uit te zetten bij een tekort aan stroom, wordt het elektriciteitsnet gestabiliseerd zonder dat daar vervuilende gas- en kolencentrales bij komen kijken.

Vanuit het motto “Intelligentie door Technologie” draagt Croonwolter&dros met intelligente technologische elektrotechnische, 

werktuigbouwkundige en automatiserings- en informatiseringsoplossingen bij aan het duurzaam presteren van haar klanten. Met deze intelligente, zelfdenkende en -lerende systemen worden processen in of van objecten als schepen, tunnels, gebouwen en fabrieken efficiënter en effectiever.

Jedlix regelt het opladen van jouw elektrische auto en kiest daarbij het duurzaamste én goedkoopste laadmoment op basis van het aanbod en het verbruik van energie. Dankzij geavanceerde technologie in de app zorgt Jedlix ervoor dat het elektriciteitsnet in balans blijft. Met de Jedlix slim-laden-app draag je uiteindelijk bij aan het overbodig maken van gas- en kolencentrales én verdien jij geld met het laden van jouw elektrische auto. 

Jedlix streeft naar een toekomst waarin duurzame energie en e-mobility met elkaar verweven zijn door middel van technologie.

CROONWOLTER&DROS

JEDLIX

SYMPOWER

SAMENWERKINGSPARTNERS

 

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. 

De universiteit heeft  meer dan 10000 studenten, 250 hoogleraren, 600 promovendi, 200 postdocs en 2047 overige werknemers.

Park Strijp Beheer (samenwerking VolkerWessels en Gemeente Eindhoven) gelooft in steden die een socialere, comfortabelere en duurzamere manier van leven bieden. Om dit te realiseren dagen wij onze partners uit om op gezamenlijke wijze innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die gebruik maken van de community en die een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van de gebruiker. Het gebied Strijp-S fungeert hierbij als “living lab”; een dynamische omgeving waarin producten en diensten kunnen worden (door)ontwikkeld, gedemonstreerd en gerepliceerd en geschaald.

De gemeente Eindhoven investeert in een duurzame stad. Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Eindhoven. Om in de toekomst prettig te leven, werken en recreëren in een groeiende stad, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen. Dat betekent andere keuzes in bijvoorbeeld vervoer, omgaan met groen en energiegebruik. De gemeente doet dit niet alleen, maar zoekt de samenwerking met inwoners en partners in de stad. Iedereen kan een belangrijke bijdrage leveren.

GEMEENTE EINDHOVEN

TU EINDHOVEN

PARK STRIJP BEHEER