INTERFLEX EUROPA

Het smart grid project InterFlex is geselecteerd uit 28 andere kandidaten om onderdeel te zijn van het grootste EU Onderzoek-

en Innovatie programma, Horizon 2020.

Gedurende drie jaar zullen 20 Europese project partners nieuwe vormen van flexibiliteit in de energiemarkt verkennen, met het doel elektrische energiesystemen op lokaal niveau te optimaliseren.

Interflex is een subsidieproject van de Europese Commissie dat deel uitmaakt van het innovatieprogramma Horizon 2020. Dit programma wil economische groei aanjagen en slimme en duurzame banen creëren. Het doel van Interflex is om de volgende generatie slimme netwerken te ontwikkelen en zo de energietransitie te versnellen. Vijf netbeheerders uit vijf verschillende landen doen mee aan het project, dat drie jaar gaat duren.

 

De Enexis Groep leidt Interflex in Nederland en werkt daarbij nauw samen met onder meer ElaadNL, TNO en de gemeente Eindhoven. De partijen die de voortrekkers zijn van het programma in andere landen zijn: Avacon (Duitsland), Eon (Zweden), Enedis (Frankrijk) en CEZ Distribuce (Tsjechië).

http://interflex-h2020.com/

Glossary Smart Grid termen

INTERFLEX EUROPA

Het InterFlex project in Nederland wordt uitgevoerd op Strijp-S, een wijk in Eindhoven. Dit is een deelproject van het Europese project InterFlex, geleid door Enexis. De focus van de Nederlandse pilot ligt vooral op de flexibiliteit vanuit opslag en elektrisch vervoer in combinatie met een handel systeem gebaseerd op flexibiliteit in energiestromen. Het project wordt uitgevoerd door Enexis, Elaad, TNO en subcontractors Jedlix, Sympower en Croonwolter&Dros.

INTERFLEX NEDERLAND, EINDHOVEN, STRIJP-S

INTERFLEX NEDERLAND

Use Cases

USE CASE 1 - SLIMME ENERGIE OPSLAG VIA EEN BATTERIJ

USE CASE 2 -FLEXIBILITEIT DOOR ELEKTRISCH VERVOER

Het doel van deze demonstratie is om technisch, economisch en contractueel te toetsen of de slimme opslag bruikbaar is in de vorm van commerciële opslag. Gecentraliseerde opslag moet gewaardeerd worden met hulp van alle betrokken partijen: de landelijke netbeheerder, lokale netbeheerder, opslag beheerder, prosumers. Het demonstreert de toepasbaarheid van het hebben van opslag units op grote schaal bij substations of op straat niveau, om op die manier energievraag te beheersen. De mogelijke capaciteit van de centrale opslag unit is tussen de 250 en 500 kWh.

Om interactie tussen actoren, markten en lokale bronnen mogelijk te maken is het “Lokale Infrastructuur Management Systeem”  LIMS bedacht. Het doel is om een lokale interface van en naar potentiële flexibiliteitsbronnen van energie mogelijk te maken.

Het mogelijk maken van optimale activatie van alle beschikbare lokale flexibiliteit aangeboden door de lokaal beschikbare laadpalen ten behoeve van congestie management op het energie netwerk.

De laadpunt operator (CPO) beheert het opladen van het elektrisch vervoer, door verschillende mechanische toe te passen om de potentie van de flexibiliteit in elektrische vervoer vrij te maken. Het kan de flexibiliteit aggregeren en aanbieden aan bv. de landelijke of lokale netbeheerder via het “flexibiliteit aggregator platform” (FAP). Deze use case conceptualiseert, implementeert en valideert de technische aspecten van “lange termijn flex inkoop contracten” om de flexibiliteitsbehoeften van de lokale netbeheerder te faciliteren. De rest van de flexibiliteit / capaciteit kan gekocht worden door programmaverantwoordelijken (BRP) en de landelijke netbeheerder. Deze verhoogde lokale flexibliteit maakt het mogelijk voor een grote groep consumenten om actief hun flexibiliteit aan te bieden aan de energiemarkten. De lokale netbeheerder wordt de markt beheerder door te coördineren met "flexibiliteit aggregator platforms" (FAP’s), door het verzoeken van flexibiliteit aanbiedingen aan verschillende commerciële partijen, voor de volgende dag. Dit is hoogstwaarschijnlijk de situatie als het gaat om congestie, maar het is ook mogelijk dat de programmaverantwoordeliijken (BRP's) en/of de landelijke netbeheerder deze rol vervullen.

USE CASE 3 - MARKTMODEL VOOR FLEXIBILITEIT IN DE ENERGIE VRAAG

Deze demonstratie valideert technisch, economisch en contractueel de bruikbaarheid van een geïntegreerde flexibele energiemarkt gebaseerd op een combinatie van statische batterij opslag (Smart Storage unit) en elektrisch vervoer. Een aggragator beheert de opslag en een andere beheert elektrische laadpalen. De twee aggregators concurreren via de flex-markt, allebei bieden ze flexibliteit aan de verschillende stakeholders (zoals de netbeheerders). De twee typen van flexibiliteit (opslag en elektrisch vervoer) hebben verschillende karakteristieken en hoogstwaarschijnlijk verschillende gebruikersbeperkingen (bv. bestuurders van elektrische auto's willen hun auto opgeladen hebben binnen een bepaalde tijd).  Dit resulteert in verschillende marginale kosten van flexibiliteit en daardoor zijn meer dynamische verdiensten mogelijk en meer competitie. In deze use case wordt een markt mechanisme gebruikt om flexibiliteit tussen de twee aggregators en de netbeheerder te verhandelen. Gebaseerd op financiële vergoedingen voor flexibiliteit. Om voorspelde congestie op het net te voorkomen, koopt de netbeheerder de benodigde flexibliteit in van één van de aggregators, gebaseerd op de kosten van de flexibiliteit. Dit resulteert in de meest kost efficiënte oplossing voor de netbeheerder. 

ARCHITECTUUR

Belangrijk onderdeel van de ambities voor dit project is schaalbaarheid. Daarom richten wij ons zoveel mogelijk op bestaande, open protocollen om de verschillende systemen met elkaar te laten samenwerken. We maken gebruik van de protocollen en standaarden: OCPP1.6, OCPI, EFI en USEF. Voor de laatste twee protocollen zullen kleine aanpassingen benodigd zullen zijn. Deze aanpassingen brengen we dan in als verbetervoorstellen voor de verdere ontwikkeling van OCPI , EFI en USEF.

SCHAALBAARHEID EN STANDAARDISERING

ROLLEN EN FUNCTIES IN HET SYSTEEM

O.b.v. de verschillende rollen en functies in het te testen smart grid systeem is er een architectuur opgesteld. Deze omdat enkele rollen:

  • Lokale energie netbeheerder die het lokale net beheert en via het Grid Management Systeem (GMS) kan voorspellen of er congesties optreden in de toekomst. In dat geval zal het GMS aan de markt vragen om energie-flexibiliteit, waar een vergoeding tegenover staat. Deze vraag wordt gesteld aan:

  • Flexible Aggregator Platform (FAP). Dit zijn commerciële aggregators die flexibiliteit in de energie vraag kunnen aanbieden voor een vergoeding. Dit doen zijn door het aansturen van de Distributed Energy Resources (DERs) zoals de elektrische autos en de batterij via:

  • Local Infrastructure Magement System (LIMS), die zonnepanelen, elektrisch laden, opslag via batterijen kunnen aansturen.

  • Charge Point Management Systeem (CPMS),. Beheert het slim laden en ontladen van elektrisch vervoer.