STRIJP-S

EUROPEES PROEFPROJECT INTERFLEX TEST IN EINDHOVEN HET ENERGIE-SYSTEEM VAN DE TOEKOMST

De druk op het Nederlandse elektriciteitsnet wordt de komende jaren steeds groter. Omdat we vanuit onze duurzaamheidsambities meer en meer gebruik gaan maken van elektriciteit voor ons vervoer en het verwarmen van onze huizen, fabrieken en kantoren. Maar ook omdat de opwek van energie verplaatst van een centrale bron naar talloze lokale bronnen verspreid over heel Nederland. Bronnen waarvan de opbrengst ook veel sterker fluctueert dan die van traditionele elektriciteitscentrales. Om dit met het huidige energienet op te kunnen vangen zijn er grofweg twee opties. Een kostbare netverzwaring of op zoek gaan naar alternatieven om de verbruiks- en aanbodpieken te beperken. Interflex is een innovatieproject van de EU waarin netbeheerder Enexis en projectpartners TNO en ElaadNL participeren. In dit project toetsen we alternatieven in de praktijk om zo te komen tot duurzame oplossingen voor het beschikbaar en betaalbaar houden van energie. Overal en altijd.

Verbruikssturing via lokale marktplaats

Om de dagelijkse pieken in de energievraag te verlagen test Interflex momenteel een concept voor een lokale marktplaats waar netbeheerder Enexis kan onderhandelen met aanbieders van diensten die het verbruik van energie kunnen sturen (zoals de aanbieder van een app voor het voordelig laden van elektrische auto’s). Enexis gaat hen via de marktplaats subsidiëren voor het verplaatsen van het energieverbruik van hun klanten. Bijvoorbeeld als deze bedrijven ervoor zorgen dat hun klanten ’s nachts de auto laden in plaats van overdag. Op deze manier kan Enexis de belasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten in een klap fors terugbrengen en hoeft het netwerk niet verzwaard te worden.

 

Test variabele capaciteit voor centrale batterij

Interflex experimenteert momenteel ook met een nieuw type aansluiting met een variabele capaciteit. Deze aansluiting gaan we binnen Interflex gebruiken voor de aansluiting van de centrale batterij op het elektriciteitsnetwerk. Op momenten dat het elektriciteitsnet zwaar wordt belast is de capaciteit van de centrale batterij even lager waardoor het opladen en aftappen van energie langzamer gaat. Maar buiten de piekmomenten is de capaciteit juist extra hoog. Dan werkt  de batterij dus juist sneller.

INTERACTIES TUSSEN GEAUTO-

MATISEERDE ENERGIE 

SYSTEMEN EN FLEXIBILITEIT DOOR SPELERS

IN DE ENERGIEMARKT